Medlemsvilkor

Vi anpassar våra rutiner och uppdaterar våra medlemsvillkor inför att den nya Dataskyddsförordningen går igenom.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

House of Champions värnar om din personliga integritet. För att kunna erbjuda och leverera tjänster till dig så behöver vi behandla dina personuppgifter. Det gör vi i enlighet med medlemsvillkoren, se nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn och sparar endast den information som vi verkligen behöver för att kunna leverera våra tjänster, fullfölja avtal och följa gällande lagstiftning.

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor kring integritets- och dataskydd, dina personuppgifter etc genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@houseofchampions.se

 
 

Medlemsvillkor


När du anmäler dig till, använder dig av, betalar för eller fortsätter att använda någon av våra tjänster så accepterar du våra medlemsvillkor.

Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos oss. Det är då målsman som skall göra en intresseanmälan. Genom att göra en intresseanmälan för ett barn under 18 år godkänner målsman att vi hanterar och sparar personuppgifter gällande barnet.

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter används endast för att kunna administrera och leverera de tjänster som du har valt och därmed uppfylla våra åtaganden mot dig. Uppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administrationen eller för att uppfylla lagkrav.

Förutom de olika underleverantörer, föreningar, förbund etc som av nödvändighet måste få tillgång till olika uppgifter så kan vi komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter (såsom polis och skattemyndighet) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Utöver detta lämnar vi aldrig ut personuppgifter till tredje part om du inte har godkänt det.

Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

Intresseanmälan


När du gör en intresseanmälan så registreras du i vårt medlemsregister (en databas). En webbyrå har hand om medlemsregistret och får därför indirekt tillgång till dina uppgifter. Det får även våra tjänsteleverantörer av servrar och back-up.

Vi delar dina personuppgifter med den förening som har hand om den idrott du har valt.

Föreningen som har hand om den idrott du är intresserad av kommer att skicka e-post samt sms med information.

Om du inte börjar träna så kan du få ett erbjudande om att börja träna även påföljande terminsstart. Om du inte gör det då, så kommer vi att radera dina personuppgifter helt inom sex till tolv månader.

Om du börjar träna


Om du väljer att börja träna så kommer vi att spara dina personuppgifter så länge som du är aktiv medlem hos oss.

Föreningen som du är aktiv i kommer att skicka information via e-post (samt ibland även sms) till dig regelbundet.

Föreningen som du är aktiv i kan komma att söka olika former av bidrag. Dina personuppgifter kan då delas med Riksidrottsförbundet och aktuellt Specialidrottsförbund genom plattformen idrott online.

Dina instruktörer får ta del av viss personlig information (bland annat namn, ålder, grupptillhörighet och närvaro) för att kunna administrera träningen och placera dig i lämplig grupp.

Autogiro


De som betalar med autogiro registreras förutom i vårt medlemsregister även i ett register (en databas) som hanterar autogirodragningar. Företaget som administrerar systemet får indirekt tillgång till dina personuppgifter. Även bankgirocentralen som gör själva dragningarna får tillgång till personuppgifter.

Vi sparar alla personuppgifter i sju år efter att den som betalat med autogiro har sagt upp det, med hänvisning till bokföringslagen. Vi anlitar en extern redovisningskonsult för vår bokföring. Det företaget kan få ta del av dina personuppgifter i samband med tex utbetalningar.

Personal


All personal som arbetar med medlemsregistret, autogirosystemet samt e-post har tystnadsplikt inskriven i sina anställningsavtal för att säkerställa alla medlemmars integritet.

Utdrag


Du kan kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi har om dig i vårt medlemsregister samt (i förekommande fall) autogirosystem.

För tävlande


När man anmäler sig till en tävling så delas de personliga uppgifter som är nödvändiga för anmälan (bland annat namn, vikt, ålder, kön, tidigare erfarenhet och tävlingskortsnummer) med tävlingsarrangören. Detta enligt de rutiner/regler som finns inom aktuell idrott i förlängningen i enlighet med kampsportslagen. Detta ombesörjs på föreningsnivå.

Nyheter med vissa begränsade personuppgifter (inklusive bild) inför och efter tävlingar kan publiceras på House of Champions hemsida, i våra lokaler samt aktuell förenings sociala medier exempelvis facebooksida.

Att tävla är alltid helt frivilligt och något man endast skall göra när man är redo och om man själv vill. Det är viktigt att man är införstådd med att steget till aktivt tävlande innebär att man får offentlig uppmärksamhet på olika sätt. Utöver den ganska begränsade nyhetspublicering som House of Champions och den förening man är aktiv i gör så kommer den arrangerande föreningen och motståndarens förening med stor sannolikhet att posta nyheter. Börjar man tävla på högre nivå så kommer även kommersiella tävlingsarrangörer, förbund och olika slags media att rapportera och publicera nyheter. Nyheter kommer troligen att finnas kvar långt efter att man själv slutat som aktiv. Detta är något som är utom vår kontroll.

Justering av villkor


Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Dessa villkor uppdaterades senast 2018-05-23

House of champions 2024